KINING AKONG BALAK


PAGBATI SA USA KA SEMINARISTA

ni Igsoong Quincy Jones L. Ondona, CJS


Nagtutok, nagtan-aw

Namalandong sa panaw

Naglakaw, nagdagan

Nagsunod sa dalan

Nalipay, nagbakho

Ug nangaliyupo

Nangandoy, nagtuo

Sa tawag sa Ginoo

Mikatawa, mihilak

Gipahungaw sa balak

Natulog, nag-ampo

Ang luha nagtulo

Nagdali, nagpahulay

Nag-andam sa kanunay

Gikapoy, gidasig

Sa Ginoo misalig

Nagbasa,nagsulat

Kinabuhi gidawat

Nagtuon, naglibog

Padayong milihok

Kapait,katam-is

Ang grasya gipaambit

Misiyagit, mi-abiba

Sa dako Niyang gugma

Pagbati sa usa ka seminarista…

Advertisements

2 thoughts on “KINING AKONG BALAK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s