KASINATIAN DIHA SA BEC (Basic Ecclesial Community)


Adlaw’ng Domingo sa alas-nuwebe sa buntag mitambong ako ug ang akong kauban nga si Abel Barquez sa usa ka BEC nga anaa sa Mibang. Maoy among pagtuo nga daghan ang motambong niini nga tigom tungod kay anaa man kini sa syudad ug sagad dug-ol ra ang kasilinganan. Mi-diretso kami sa kapilya kauban si Guard (Erick Maligro), tungod kay didto man nila sagad ipahigayon ang ilang maampoong tigom. Sa pag-abot namo, wala pay tawo sa kapilya. Kami pa ang kinaunhang miabot didto. Naghulat-hulat kami sa makadiyot, apan wala gihapoy miabot busa gisungko na lang ni Guard ang iyang mga kauban didto sa ilang kabalayan. Adunay balay, nga atbang ra usab sa kapilya, ang mipadayon kanamo ug nauyonan nila ni Guard nga didto na lang namo ipahigayon ang maampoong tigom. Naghulat pa kami ug pipila ka takna. Sa among paghulat-hulat adunay tulo nga miabot. Sa dihang taas-taas na ang takna sa among paghulat-hulat, nauyonan namo nga sugdan na ang tigom. Pito kami tanan nga nanambong.

Nagsugod ang among pag-ampo pinaagi sa usa ka awit ug dayon gisunod ang pasiunang pag-ampo nga gipangulohan sa lider sa maong BEC. Human sa mga pag-ampo, giawit namo ang “Come Holy Spirit” ug dayon gibasa ang ebanghelyo. Ang mensahe sa ebanghelyo niadtong Dominggoha mao nga ang usa ka propeta dili dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Natandog ako niadtong higayona tungod kay bisan sa kagamay sa nanambong, halos tanan wala nagpanuko sa pagpaambit. Ako kining nakumpara sa uban nga mga ka-GSKhan nga akong natambongan diin halos tanan miyembro maulaw nga mopaambit tungod kay basin kuno ug masayop sila. Sa akong kabahin mipaambit usab ako, ug sa akong pagsugod nangutana ako nga kun nakahibalo na man kahang daan si Ginoong Hesukristo nga dili siya dawaton sa iyang kaugalingong lungsod nganong nagpadayon pa man gihapon siya sa pagsangyaw didto nga gani halos na man siyang patyon diha sa usa ka higayon? Kini tungod kay ang mas importante sa tanan dili mao ang reaksyon sa mga tawo kondili ang mensahe nga iyang gisangyaw. Wala sila dayon mituo kang Hesukristo tungod kay nakaila na man kaayo sila kaniya, nga anak siya sa usa ka panday, usa ka kabos, makita nila kada-adlaw ug busa sa ilang panan-aw siya usa lamang ka ordinaryong tawo. Ug sa katapusan akong gipaambit ang akong kasinatian.

Sa akong pag-obserbar sa maong tigom, akong nakita nga ang ilang istilo sama sa charismatic prayer meeting. Diin sa matag pag-ampo ug matag kanta, adunay pagbayaw sa mga kamot ug pagpiyong sa mata, ug kanunay’ng pagtawag sa Espirito Santo. Lahi ang akong gibati tungod kay dako ang kontribusyon sa charismatic sa akong ispiritwalidad niadtong nagtungha pa ako ug sa akong pag-alagad sa akong isigka-batan-on kaniadto. Nakita ko kanila ang samang kahinangop ug samang pagbati sa dihang mangulo ako sa mga praise and worship kaniadto. Ugaling lang kay karon mga edaran na ang akong mga kauban. Apan bisan pa niana, sama ra ang kainit sa pag-alagad nga akong gibati.

Usa gayud ka makapadasig nga kasinatian ang akong pagtambong sa BEC niadtong higayona. Bisan sa kagamay sa nanambong, bisan edaran na kasagaran ang nanambong apan nagpabilin pa gihapon nga buhi ang ilang maampoong tigom. Nalipay usab ako sa mga pulong sa pagdasig sa mga nanay nga among nakauban sa dihang gisultihan sila ni guard nga seminarista mi.

Maoy akong pangandoy nga mapakaylap ug mapalig-on pa ang mga kalihokan sa ka-GSKhan sa umaabot nga panahon. Magsugod ako dinhi sa akong BEC sa seminaryo. Ug kun itugot sa Ginoo, padayon unta nako kining mabuhat pohon ug mapari na ako.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s